# 552 , Shinpyung dong , Sahagu, Busan, Korea
Zip code : 604-032
  Tel : 82-51-291-4138     Fax : 82-51-291-4194
 
  Tel : 82-51-319-3039    Fax : 82-51-319-3049
 
E-mail : hasco@hascopro.co.kr
               hascopro@hotmail.com